دوشنبه چهارم بهمن 1395تمکین از قانون ء نسخه آرامش ورزش کشور
0 نظر

در روزهای گذشته موضوع تعیین سرپرست برای فدراسیون تیراندازی و برکناری «مهدی هاشمی» از ریاست این فدراسیون با حکم لازم الاجرای دیوان عدالت اداری به موضوعی پرحاشیه تبدیل شده است درحالی که ضروری است تمامی دست اندرکاران با تمکین و پیروی از قانون به بازگردانده شدن آرامش به فدراسیون این رشته ورزشی پایه و پرمدال و به طور کلی صحنه ورزش کشور کمک کنند. بیشتر بخوانید

مقام آورمسابقات پارالمپیک در دزفول:وعده های مسئولین محقق نشد
(0) نظر

تاکنون جوایز مدال آوران پارالمپیک ریو در استان خوزستان اهدا شده ولی هنوز جوایز کشوری که شامل سکه می باشد اهدا نشده است ضمن اینکه هنوز هیچ کدام از وعده های مسئولان دزفول مبنی بر اهدای زمین به قهرمانان پارالمپیک نیز محقق نشده است.بیشتر بخوانید