چهارشنبه ششم اردبیهشت 1396فنلاند جشن یکصدمین سال جدایی  ازروسیه می گیرد
0 نظر

مراسم و جشن های یک صدمین سالگرد استقلال فنلاند از روسیه همسایه بزرگ شرقی این کشور که روز شنبه در ساختمان اوپرای ملی این کشور آغاز شد، در سال 2017 ادامه خواهد یافت. بیشتر بخوانید