دوشنبه چهارم بهمن 1395حمیس توله
(0) نظر

توله گیاهی خود رو است که ریشه های آن آبدار، ساقه آن استوانه ای شکل و برگهای آن بزرگ و دارای دمبرگ است.بیشتر بخوانید

پلمپ 25 واحد عرضه مرغ زنده در دزفول
(0) نظر

واحدهای فروش مرغ زنده به دلیل مشکلات بهداشتی ، انتقال بیماری ها و عفونت های ثانویه،انتشار بیماری بین واحدهای مرغداری ،به خطر انداختن صنعت مرغداری،آلودگی ثانویه گوشت (لاشه مرغ)،آلودگی محیط زیست، نبود نظارت در ذبح شرعی در کشتارگاه از نظر دامپزشکی مشکل داشته و فعالیت آنها مورد تائید نیست.بیشتر بخوانید

خواص كلخنگ
(0) نظر

گیاه دارویی کلخنگ درختی به ارتفاع یک تا دو متر و برگ های سبز مایل به آبی و میوه ی گرد و زیرپوستی که پوستی سبز و روغنی داردبیشتر بخوانید

كوه سگریون دزفول
(0) نظر

كوه سگریون یکی از کوه هاییست که قله آن برفگیر است. این کوه 1450 متر ارتفاع دارد و به فاصله هوایی 40 کیلومتر در شمال شهرستان دزفول در بخش شهیون واقع استبیشتر بخوانید