سرقت رفتن آثار فرهنگي دزفول
(0) نظر

متاسفانه شاهد اين قضيه هستيم كه اوضاع بدخانه هایی که تحت حمایت میراث فرهنگی دزفول هستندولی هیچ توجه ی به آنهانمی شودوبه سرقت رفتن دریکی ازخانه هاباقدمت فراوان وخارج کردن آن ازایران وفروختن آن به قیمت بالابیشتر بخوانید

سرقت،بیشترین پرونده های دادگستری در دزفول را شامل میشود
(0) نظر

فرهاد افشارنیا روز شنبه در آیین معارفه رئیس جدید دادگستری دزفول در سالن اجتماعات شیخ انصاری دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان افزود:از ابتدای امسال تاکنون 2هزار و 563 فقره سرقت در سامانه دادگستری دزفول ثبت شده است.بیشتر بخوانید

خطیب جمعه دزفول:
(0) نظر

گفت:تجربه برجام نشان داد در هیچ مسئله ای نمی توان به آمریکا اعتماد کرد ، این قضایا نشان داد امریکا به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست عده ای در داخل هم باید از خواب خوشبینی و توهم دوستی با آمریکا بیدار شوندبیشتر بخوانید