اهمیت رمز گذاری برای جلوگیری از واكاوی اطلاعات موبایل
(0) نظر

کمپاني اروپايي «سلبرايت» که تحت مالکيت مجموعه سازمان هاي Sun کشور ژاپن قرار داشته و در زمينه رمزگشايي و انتقال فايل و تحليل ديوايس ها و موبايل هاي مخابراتي فعاليت مي کند، طي سال هاي اخير نظر برخي از ارگان هاي بين المللي را به خود جلب کرده است.بیشتر بخوانید