دوریش
شاه عباس با لباس درویشی
4

شاه عباس بالباس درویشی تهیه کننده:علی غلامرضایی مدرس دانشگاه وپژوهشگرتاریخ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺒﻬﺎ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﻟﺒﺎﺱ ﺩﺭﻭﯾﺸﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺠﺴﺲ ﻣﯿﭙﺮﺩﺍﺧﺖ . ﺷﺒﯽ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﮔﺬﺭ ﺍﺯجﺎﺋﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﺮﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺿﺮﺏ ﻣی ﺸﻨﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺳﻢ ﺩﺭﺍﻭﯾﺶ ﺣﻖ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣی ﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺴﺎﻁ ﺭﻧﮕﯿﻨﯽ ﺍﺯ ﻣﯽ ﻭ ﻣﻄﺮﺏ ﻭ ﺳﺎﻏﺮ ﻣی ﻨﮕﺮﺩ .بیشتر بخوانید