چهارشنبه ششم اردبیهشت 1396
روزنامه نگاری
ماروزنامه نگارها هنوز زنده ایم ؟!
1

«در جامعه‌ای که از کله همه ما به‌خاطر شنیدن اخبار فساد مالی اسکناس سبز می‌شود، جوان خبرنگاری را به‌خاطر یک اشتباه شلاق می‌زنند؛ که به چه برسیم؟ که من روزنامه‌نگار دلم بلرزد که قلم را بگذارم زمین و بروم دنبال کار دیگر؟!»بیشتر بخوانید