سرمایه گذاری
مشوق‌های مالیاتی در حوزه گردشگری خوزستان اعطا می‌شود
0

درآمدهای خدماتی هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای امسال از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط پروانه بهره‌برداری یا مجوز دریافت نمایند، از تاریخ شروع فعالیت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10سال با نرخ صفر مالیات محاسبه می‌شوندبیشتر بخوانید