دوشنبه هشتم خرداد 1396
نمایشگاه
حضور 50 سازنده خوزستانی در چهاردهمین نمایشگاه صنعتی حفاری
0

حضور در 2 نمایشگاه نفت و حفاری که با اختلاف یکماه از یکدیگر برگزار می‌شوند، برای سازندگان خوزستانی گران تمام می‌شود و این ظرفیت برای آن‌ها وجود ندارد که بتوانند در یکماه در دو نمایشگاه تخصصی حضور یابند.بیشتر بخوانید